20 Ekim 2016 - Yorum Yazılmamış!

Dil Yoluyla Pazarlama ve Özellikleri

pazarlamaAğızdan ağza pazarlamanın, reklam ve diğer pazarlama iletişimi kaynaklarına göre davranış üzerinde daha etkin bir role sahiptir ve buna rağmen en fazla ihmal edileni de diyebiliriz. Geleneksel pazarlama biçimlerinden daha güçlü bir pazarlama aracı olmasının pazarlamadaki öneminin artmasının çeşitli sebeplerini Silverman şu şekilde sıralamıştır. Devamını Oku

16 Ekim 2016 - Yorum Yazılmamış!

Cumhuriyet Dönemi İlk Ressam Grupları

cumhuriyet-donemi-ressam-gryplari

Cumhuriyet öncesi hor görülen sanat, cumhuriyetin ilanı ile birlikte ileri düzeyde çözüm arayışına girer. Sanayi-i Nefise Mektebi’nin müdürlüğüne ressam Namık İsmail getirilir. 1933 yılında yazdığı bir raporda, sanat ve kültürün ulusal bir nitelik içinde evrensel boyutlara ulaşması gerektiğini anlatır. Bu rapora göre sanatçılara iş bulunmalı, devletin sanat işlerini yabancılara değil, Türk sanatçılara yaptırılmalıdır. Türk devrimlerini topluma yayılması için kentte yapılan sanat çalışmalarını ve eserlerini yurdun her köşesine götürerek resim ve heykel zevki topluma aşılanmalıdır. Resmi bina ve gemilere sanat eserleri konma zorunluluğu getirilmelidir. Milli Mücadele dönemini anlatan tabloların röprodüksiyonlarını okullara, askeri kışlalara, köylere dağıtmak üzere ressamlara yaptırılmalıdır. Sanatçılarda sosyal güvenlik haklarına kavuşturulmalıdır. Devamını Oku

14 Ekim 2016 - Yorum Yazılmamış!

Eski Mısır ve Sirius Kültürü

eski-misir

Mısır uygarlığı, antik dönemin en önemli uygarlıklarından biridir. Bu uygarlık, Kuzeydoğu Afrika'daki Nil Nehri çevresine yayılmıştır. Uygarlığın yayıldığı bölge, bugünkü Mısır topraklarını da içine almaktadır. Tarihçiler, Aşağı Mısır ile Yukarı Mısır‟ın MÖ 3000 dolaylarında birleştiğini ve bu birleşmenin de Mısır uygarlığının başlangıç tarihi olarak düşünüldüğünü belirtmektedir. Bazı kaynaklar bize bu tarihin MÖ 3100‟e kadar gidebildiğini, bazı kaynaklar ise bu tarihin MÖ 2850‟ye kadar gerileyebildiğini göstermektedir. Devamını Oku

13 Ekim 2016 - Yorum Yazılmamış!

Çingene Nedir Tarihte Çingeneler

Çingene Sözcüğü

cingene

Büyük Türkçe Sözlükte genellikle argo konuşan, falcılık yapan, yaban otları satan, kimi kez de çalgıcılık yapan, seyrek görülen bir tip; Kötü kılıklı, esmer kadın tipi; Hindistan'dan çıktıkları söylenen, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan bir topluluk, bu topluluktan olan kimse, Çingen olarak tanımlanan Çingene sözcüğü, kimi sıfatlaşmış anlamlarına karşın öncelikle bir kimliği, toplumsal bir aidiyeti vurgular. Kimliksel/ toplumsal bir aidiyet bağlamında Çingene sözcüğü, “Hindistan’dan tüm dünyaya yayıldıkları varsayılan, kendilerine özgü tarzları, marjinal meslekleri ve kültürleri olan göçebe bir topluluk” Asya, Kafkaslar, Ortadoğu, Avrupa, Kuzey Afrika ve Amerika’da yaşayan bir topluluğun Türkiye’deki genel adı olarak tanımlanabilir. Devamını Oku