9 Ekim 2018 - No Comments!

Bütünleşik Pazarlama İletişimi Planlama Modelleri

Bütünleşik pazarlama iletişimine ait farklı modeller ortaya konulmaktadır. Bu
çalışmamızda ele aldığımız BPI modelleri aşağıdaki gibidir :

1. Colorado Üniversitesi BPI Modeli
2. Caywood’un Makro ve Mikro Boyuttaki İletişimlerin Bütünleştirilmesi Modeli
3. Sirgy’nin Sistem Yaklaşım Modeli
4. Anders Gronstedt’in İletişim Kalitesine Dayalı Örgütsel BPI Modeli
5. Moore ve Thorson’ un BPI Modeli
6. Schultz, Tannenbaum ve Lauterborn’ un BPI Planlama Modeli
7. Tom Duncan’ın Sıfır Bazlı BPI Planlama Modeli

Read more

2 Ekim 2018 - No Comments!

E-Ticarette Online Tüketici Davranışı Araştırma Model ve Teorileri

Geleneksel çevrimdışı tüketici davranışı ve tüketicileri eyleme götüren temel etmenler pazarlama, psikoloji ve ekonomi gibi farklı bakış açıları ve disiplinlerce oldukça yaygın biçimde çalışılmıştır. Ancak özellikle Internet ve e-ticaretin gelişimi, tüketicilerin hayatlarında, işlem yapma biçimlerinde ve karar verme süreçlerinde ciddi değişikliklere neden olmuştur. Online tüketiciler bilgisayarı kullanarak ve sanal ortamdan gerekli bilgiyi edinerek istediklerine ulaşabilmektedir. Bilgi teknolojileri online tüketici davranışını ve eylemlerindeki motivasyonu etkilemekte ve geleneksel tüketici davranışı ile online tüketici davranışı arasındaki farkı yaratmakta ve geleneksel çevrımdışı tüketici davranışına yeni bir bakış açısı getirmektedir. Read more

28 Eylül 2018 - No Comments!

E-Ticarette Tüketici Davranışları ve Satışı Etkileyen Faktörler

Tüketici Davranışı

Günümüzde tüketim, fizyolojik ihtiyaçları tatmin etme sürecinden çok psikolojik tatmini, çevre ve dış dünya ile kurulan iletişimin temelini oluşturan bir iletişim aracına dönüşmüştür. İnsanların artık sadece soğuktan korunmak ve örtünmek için giyinmediği veya sadece karınlarını doyurmak için yemek yemediği açıktır. Tüketiciler bu ürünleri ve hizmetleri tüketirken dile getirmedikleri istek, arzu ve hayallerini gerçekleştirmeye, dünyaya kim oldukları ve kim olmak istedikleri hakkında mesaj vermeye, etrafındakilere sıradan olmadıkları, çok özel ve farklı olduklarını göstermeye çalışmaktadırlar. Tüketimin öğesi olan ürünler ve hizmetler bazı insanlar için ihtiyaçlarını gideren sıradan unsurlar iken bazı insanlar için de onların kişiliklerini tamamlayan önemli birer unsurdur. Read more

css.php

Hey there!

Forgot password?

Forgot your password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Close
of

Processing files…