Dijital kimlik nedir sorusunu, tüm dünyada teknoloji odaklı bir anlayışın hakim olması ve dijital platformları kullanan kişi sayısının her geçen gün artış göstermesi birlikte daha sık duyar hale geldik.

Bugün içinde yer aldığımız dünyanın dinamiklerine adapte olabilmenin yaşamımızı kolaylaştırma noktasında büyük önem taşıdığı herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Bu dinamiklerden biri de dijital kimliklerimizdir.

Günümüzde dijital dünyanın anahtarı olarak kabul edilen dijital kimliklerin yaygın olarak tercih edilmeye başlanması, hayatı pek çok alanda kolaylaştırma fırsatı sunmaktadır. Dijital dönüşüme ayak uydurarak dijitalleşmenin sağladığı imkanlardan yararlanmak da mümkün hale gelmiştir.

Tam da bu noktada “dijital kimlik” kavramının doğru anlaşılması, dijital ortamda gerçekleştirilebilecek süreçlerin daha güvenilir bir biçimde sağlanması için son derece önemlidir.

Bu doğrultuda biz de sanat, teknoloji ve tasarımın bir araya geldiği Circle Love olarak, dijital kimlik nedir sorusunu tüm detayları ile ele alacak, bunun yanı sıra daha güvenli bir kullanım için dijital kimlik yönetiminde blokzincirin rolüne değineceğiz.

Dijital Kimlik Nedir?

çeşitli bilgisayar çiplerini büyüten bir büyüteç

Dijital kimlik nedir sorusunu bireylerin dijital dünyadaki varlığı olarak yanıtlamak mümkün. Daha geniş çaplı ele alacak olursak da dijital kimlik, kullanıcıların farklı dijital ortamlarda kim olduklarını ispatlamaya yarayan kimlik bilgilerinin bir uzantısı olarak tanımlanabilir.

İnternetin yaygın olarak kullanılmaya başlamasıyla birlikte son yıllarda dijital kimliklerin varlığı da büyük önem kazanmıştır. Değişen ve gelişen dünyada dijital dönüşümün bir yansıması olarak ortaya çıkan dijital kimlik kavramı ile birlikte bireyler, dijital ortama aktardıkları bilgiler sayesinde çevrimiçi işlemlerini çok daha kısa bir sürede tamamlayabilmektedirler.

Farklı sosyal platformlara ait üyeliklerin oluşturulması, e-mail kullanımının artması ya da bankacılık işlemlerinin internet üzerinden de yapılabilir olması ise dijital kimliğin kullanımını artık zorunlu hale getirmiştir.

Temel kullanım amacı, kullanıcının dijital dünyadaki varlığını kanıtlaması olan dijital kimlikler; bireyin doğumu ile birlikte edinmiş olduğu kişisel kimlik bilgilerinin yanı sıra sosyal ağlarda kullandığı ismi, müşteri numarası, şifrelerini ya da e-imzasını içerebilir.

Dijital kimliklerde yer alan bilgilerin kullanımı ise bireyler ve ilgili kurum ya da kuruluş arasında yapılan anlaşma ya da sözleşme ile sınırlandırılır.

Dijital Kimliğin Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

bilgisayar kodları

Son yıllarda pek çok alanda dijital dönüşümün sağlandığı düşünüldüğünde dijital dünyadaki kimliklerin kullanıcılarına sağlamış olduğu pek çok avantajdan da söz etmek mümkün.

Dijital platformlarda kendisine geniş bir kullanım alanı bulan dijital kimlikler ile insanlar kim olduklarını kanıtlayarak çevrimiçi hizmetlerin tümünden yararlanabilmektedir.

Kullanıcılar sahip oldukları dijital kimlikler aracılığıyla online bankacılık hizmetlerini kullanabilir, çevrimiçi platformlarda alışveriş yapabilir ya da kamu kurum ve kuruluşlarında gerekli işlemlerini hızlıca tamamlayabilirler.

İnsanların çevrimiçi ve uzaktan işlem yapmalarına olanak tanıyan dijital kimlikler bu özellikleri ile özellikle bankacılık sektörü başta olmak üzere pek çok çalışma alanında maliyetlerin düşürülmesinde etkilidir.

Buna ek olarak dijital kimlikler sayesinde kayıt ve başvuru süreçleri de dijital ortamda gerçekleştirilmektedir. Bu sayede zamandan tasarruf edilerek çok hızlı bir şekilde istenilen sonuca ulaşılabilmektedir.

Ayrıca dijital kimlikler aracılığıyla kullanıcıların devletlerin veri tabanında bulunan tüm bilgilerine de kolaylıkla erişim sağlanabilmektedir.

Dijital kimliklerin kullanımı geleneksel kimliklere göre çok daha güvenli kabul edilse de çevrimiçi ortamlarda tanımlanan bu bilgilerin yönetilmesi ya da saklanması noktasında bazı problemler ortaya çıkabilir.

Buna verilebilecek en temel örnek ise dijital kimliklerin amacı dışında kullanımı ve kişisel mahremiyetin ihlali olacaktır.

Bu doğrultuda ise son dönemde adını sıkça duyduğumuz blokzincir teknolojisi, veri gizliliği konusunda ortaya çıkabilecek tehditleri önleyerek dijital kimliklerin çok daha güvenli bir şekilde kullanımını sağlamaktadır. Peki dijital kimlik yönetiminde blokzincir nasıl bir rol üstlenir?

Blokzincir Nedir?

3 boyutlu olarak çalışılmış blokzincir görseli

Dijital kimlik yönetiminde blokzincirin rolüne değinmeden önce kısaca blockchain olarak da bilinen blokzincir kavramını ele almak çok daha faydalı olacaktır.

Blokzincir, birbirine zincir şeklinde bağlı olan ve sürekli olarak büyümeye devam eden bir dijital kayıt defterini ifade eder. Herhangi bir merkezi otoriteye bağlı olmayan bu veri tabanı, tahmin edilebileceği gibi şifrelidir ve bilgiler bir kez doğrulandıktan sonra üzerinde değişiklik yapılması mümkün değildir.

Blokzincirinde dijital verilerin tümü “blok” olarak adlandırılan koleksiyonlarda gruplandırılır ve bloğun tamamı verilerle dolduğunda şifrelenir; ardından zincire benzeyen bir yapı sayesinde diğer blok ile arasında bağlantı kurulur. Veritabanı bu sayede çok karmaşık bir hale gelir.

2008 yılında Satoshi Nakamoto tarafından bir çeşit sanal para olan kripto paraların güvenli bir şekilde transfer edilebilmesi için geliştirilen blokzincir, bugün bankacılık sektörü başta olmak üzere, enerji, tedarik, sağlık, savunma sanayii gibi pek çok alanda kullanılabilmektedir.

Blokzincirin kullanım alanları hakkında daha detaylı bilgi edinmek için teknoloji odaklı düşünce kuruluşu ThinkTech tarafından hazırlanan Blockchain Hayatımızı Değiştirecek başlıklı içeriğe göz atabilirsiniz.

Dijital Kimlik Yönetiminde Blokzincirin Rolü Nedir?

arkasında çeşitli bilgisayar kodlarının yer aldığı, elleriyle şapkasını tutan bir veri kaçakçısı

İnternetin temellerinin atılmasından  sonraki en büyük yenilik olarak kabul edilen blokzincir teknolojisi şeffaf ve güvenli bir kullanım sunması nedeniyle, dijital kimliklerin oluşturulması ya da kullanımı sürecinde ortaya çıkabilecek siber güvenlik zaaflarından biri olan veri gizliliği ihlalinin de önüne geçmektedir.

Daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi, dijital kimlik kullanımı içinde bulunduğumuz yeni çağın olmazsa olmazlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Fakat bununla beraber dijitalleşme ile birlikte veri gizliliğine duyulan endişeler de her geçen gün artış göstermektedir. Bu nedenle dijital kimlik yönetimi çok daha önemli hale gelmiştir.

Şeffaf ve güvenli bir kullanım sunan blokzincir teknolojisinde ise verilerin kaybolması, çalınması, kopyalanması ya da değiştirilmesi mümkün değildir.

Tam da bu noktada blokzinciri, bloklar arasında yapmış olduğu şifreleme ile yüksek güvenlik duvarına sahip ve veri gizliliğinin korunduğu dijital kimliklerin oluşturulmasına ön ayak olmaktadır.

Blokzincir teknolojisi ile yönetilen dijital kimliklerde doğum ya da ölüm kayıtları, pasaport ve vize bilgileri, bankacılık bilgileri ya da şifreler gibi mahremiyet içeren verilerin güvende olduklarını söylemek mümkündür.

Blokzincirde depolanan dijital kimlik bilgilerinin çalınması için bloklara müdahele edilmesi gerekmektedir fakat tüm bloklar birbirine bağlı olduğundan ve blokların her birinin pek çok kopyası olduğundan bu mümkün değildir.

Blokzincir teknolojisinin merkeziyetsiz ve güvenilir altyapısı, dijital kimlik hırsızlığı ya da veri gizliliğinin ihlali gibi olası olumsuz durumları önlemektedir.

dijital kimlik nedir sorusuna yanıt niteliğinde telefondaki bilgilere erişmeye çalışan bir erkek eli

Blokzincir teknolojisinin dijital kimlik yönetimine sağlamış olduğu bir diğer avantaj ise eskiden yönetimi insanların ve devletlerin kontrolünde olan bilgi ve süreçlerin büyük oranda dijital kimlik sahibinin kontrolüne geçmesidir.

Kullanıcılar, blokzincir veritabanına eklenen dijital kimlik bilgilerinin ne kadarının, nerede ve nasıl kullanılacağı konusuna hakimdir. Bu sayede ortaya çıkabilecek tehditler de en aza indirilebilir.

Sonuç olarak ortaya çıktığı günden bu yana çalışma alanı gittikçe genişleyen blokzincir teknolojisinin dijital kimlik yönetimine sağladığı katkılar göz ardı edilemeyecek kadar çoktur.

Blokzincirin güvenli ve riskleri azaltmaya yönelik altyapısı ile dijital kimlik teknolojileri bireye sunduğu faydaların da ötesinde devletler için küresel büyümenin bir başlangıcı sayılabilir.

İçeriğimizde sizler için dijital kimlik nedir sorusunu yanıtlayarak bireylere ve devletlere sağladığı avantajlardan ve blokzincirin dijital kimlik yönetiminde üstlendiği önemli rolden söz ettik, faydalı olacağını umuyoruz.

Dijital dünyada yaşanan son yeniliklerden ilk siz haberdar olmak isterseniz Circle Love’ı takip etmeyi unutmayın!