Erkek vücut yapısına uygun klasik ceket kalıbı geliştirilmesini amaçlayan bu
araştırmanın alt yapısını oluşturmak için araştırmaya katılan erkeklerin giysi seçimini
etkileyen faktörlere ait bulgular anket yardımıyla katılımcılara yöneltilen likert tipi
sorular ile elde edilmiştir.

erkek-ceket-secim-anket

Yukarıdaki anket sonucu incelendiğinde, üç deneme sonucunda erkeklerin giysi seçiminde dikkat ettikleri en önemli özellik olarak giysinin kalitesi, tarza uygunluğu ve vücuda uygunluğu olduğu görülmektedir. Yüzdelik değerler dikkate alındığında, önem açısından bu özellikleri sırasıyla markası, fiyatı, tasarımı, işlevselliği ve rahatlığı izlediği görülmektedir. Erkeklerin giysi seçimini etkileyen özelliklerden reklama ise en az derecede önem verildiği görülmüştür.
Giysi seçimini etkileyen faktörlerden kaliteye ilişkin bulgular incelendiğinde, 1.denemede katılımcıların %83,3’ünün, 2. ve 3. denemede de katılımcıların %100’ünün kaliteyi en önemli unsur olarak gördükleri tespit edilmiştir. Çivitci ve Ağaç (2010)’ın araştırmalarında da dikim ve kumaş kalitesinin önemli bir etken olduğu, Ersoy, Arpacı ve Demirci (2004)’nin araştırmalarında da yine kalitenin ön plana çıktığı belirlenmiştir. Bu araştırmalar birlikte değerlendirildiğinde, giysinin seçiminde kalitenin en önemli unsurlardan biri olduğu görülmektedir. Literatürde de desteklendiği üzere kalite her alanda olduğu gibi giyimde de vazgeçilmez özelliklerden biridir. Kumaş kalitesi, dikim kalitesi ve giysi konforu gibi özellikler giysinin toplam kalitesini göstermektedir.

erkek-ceket

Giysi seçimini etkileyen faktörlerden giyim tarzına uygunluk faktörüne ilişkin bulgular incelendiğinde, 1. denemede katılımcıların %75’i, 2. denemede katılımcıların %99,4’ü, son denemede ise katılımcıların %100’ü giyim tarzına uygunluk faktörünün çok önemli bir etken olduğunu belirtmişlerdir. Ersoy, Arpacı ve Demirci’nin araştırmalarında da giysi satın almada giyim tarzına uygunluğun önemli olduğu belirlenmiştir. Ersoy, Arpacı ve Demirci’nin araştırmaları üniversite öğrencilerini kapsamakta, bu araştırmada ise 19-50 yaşlar arasındaki genç ve yetişkin erkek grubunu kapsamaktadır. Bu gruplarda giyim tarzı büyük önem arz ettiği görülmektedir.
Giysi seçiminde giysinin vücuda uyumu 1. denemede katılımcıların %68,3’ü, ikinci denemede katılımcıların %98,3’ü, son denemede de katılımcıların %100’ü tarafından çok önemli bir faktör olarak belirtilmiştir. Çivitci ve Ağaç’ın araştırmalarında ve Ersoy, Arpacı ve Demirci’nin araştırmalarında da katılımcıların giysinin vücuda uygun olmasına önem verdikleri belirlenmiştir. Bu araştırmalar birlikte değerlendirildiğinde giysinin vücuda uygunluğunun giysi seçiminde önemli bir faktör olduğu görülmektedir. Literatürde de belirtildiği gibi kişi, vücuduna uygun giysiyle gün boyu daha rahat ve verimli olarak çalışması nedeniyle, vücuda uygun giysileri daha çok tercih etmektedir.

erkek-ceket-2
Giysi seçimini etkileyen faktörlerden giysinin fiyatına ilişkin bulgular incelendiğinde, 1. denemede katılımcıların %53,3’ünün, 2. denemede katılımcıların %52,6’sının, 3. denemede de %52’sinin fiyatı önemli unsur olarak gördükleri tespit edilmiştir. Çivitci ve Ağaç’ın araştırmalarında ve de Ersoy, Arpacı ve Demirci’nin araştırmalarında giysi fiyatının uygunluğunun önemli olduğu belirlenmiştir. Bu araştırmalar değerlendirildiğinde fiyatın her tüketim malında olduğu gibi giyside de önemli olduğu görülmektedir. Teknolojik ilerlemeler sonucu tüketim mallarında kalite vb. özelliklerin farkındalığı artmakta ancak insanların ekonomik gücü daralmaktadır. Bu nedenle insanlar her tüketim malı için olduğu gibi giysi seçiminde de giyside istedikleri özelliklerin en üst düzeyde karşılanmış olması ancak bunlarla birlikte fiyatının da uygun olmasını talep etmektedirler.

Giysi seçimini etkileyen faktörlerden giysinin işlevselliğine(kullanışlılığı) ilişkin bulgular incelendiğinde, 1. denemede katılımcıların %23,3’ünün, 2. denemede katılımcıların %39,4’ünün, son denemede de katılımcıların %56,4’ünün giysinin işlevsel (kullanışlı) olmasını önemli bir faktör olarak gördükleri tespit edilmiştir. Çivitci ve Ağaç’ın araştırmalarında, Ersoy, Arpacı ve Demirci’nin araştırmalarında, Frith ve Gleson (2004)’un araştırmalarında da giysilerin kullanışlı (işlevsel) olmasının önemli bir faktör olduğu belirlenmiştir. Bu araştırmalar değerlendirildiğinde bir giysi kendi işlevini yerine getirebiliyor olmalıdır. Bu araştırmaya göre de ceket, kişinin vücudunu daha düzgün göstermeli, bir üst giysi olarak kullanılabilmeli ve resmi ortamlara kişinin görünümünü uyarlayabilmelidir. Bu durumları karşılayamayan bir ceketin işlevsel olduğu söylenemez.

erkek-siradisi-ceket
Giysi seçimini etkileyen faktörlerden giysinin markasına ilişkin bulgular incelendiğinde 1. denemede katılımcıların %51,7’sinin, 2. denemede katılımcıların %75,8’inin, son denemede ise katılımcıların %71,4’ünün giysinin markasını çok önemli bir etken olarak gördükleri tespit edilmiştir. Çivitci (2003)’nin araştırmasında giysi markasının, müşterilerin hem bilgi işleme sürecinde, hem de ürüne duydukları güven açısından satın alma davranışı için yönlendirici olduğu belirlenmiştir. Mal ve hizmetlerin kimliğini belirleyen, rakiplerinden ayırt eden bir isim, simge, şekil olan marka yaratıldığında, güçlü bir tanıtım yapılmalıdır. Markanın tanıtım başarısının artması doğrultusunda, müşteriler tarafından o markanın tercih edilirliği artmaktadır.
Giysi seçimini etkileyen faktörlerden reklama ilişkin bulgular incelendiğinde ise 1. denemede katılımcıların %93,3’ünün, 2. denemede katılımcıların %49, 2’sinin, 3. denemede katılımcıların %69,9’unun reklamı, giysinin seçiminde en az etkileyen faktör olarak belirttikleri tespit edilmiştir. Çivitci ve Ağaç’ın araştırmalarında ve Ersoy, Arpacı ve Demirci’nin araştırmalarında da giysi seçiminde reklamın en az etkisi olduğu belirlenmiştir. Giysi seçiminde kişilerin etkilenmesi, literatürlerde de desteklendiği gibi reklamlardan daha çok bir başkasının üzerinde görüp beğenme şeklinde gerçekleşmektedir.

Erkeklerin Ceket Kullanım Özellikleri

Erkek vücut yapısına uygun klasik ceket kalıbı geliştirilmesini amaçlayan bu araştırmada erkeklerin klasik ceket kullanma sıklıklarına ve klasik cekette aradıkları model özelliklerine ait bulgular anket yardımıyla katılımcılara yöneltilen likert tipi sorular ile elde edilmiştir.

ceket-satin-alma-.jpg

Bir yılda satın alınan ceketlerin anketini yukarda incelendiğinde 1.Deneme katılımcılarının % 33,3’ü, 2.Deneme katılımcılarının % 44,8’i yılda üç adet, 3.Deneme katılımcılarının % 66,2’si yılda dört adet ceket aldıkları görülmektedir. Katılımcıların çoğunluğunun yılda 3 veya 4 ceket aldıkları belirlenmiştir. Tablo 2’de de görüldüğü gibi araştırmaya katılanların bankacı, öğretmen ve resmi kurumlarda çalışanların çoğunlukta olması ve bu meslek gruplarındaki kişilerin ceketi çok kullanması nedeniyle yılda 3-4 ceket aldıkları tespit edilmiştir.

ceket-kullanma

1 Yılda Alınan Ceket Sayısı

Yukarıda anketteki 1 yılda alınan ceket sayısı incelendiğinde 1.Deneme katılımcılarının % 33,3’ü, 2.Deneme katılımcılarının % 44,8’i yılda üç adet, 3.Deneme katılımcılarının % 66,2’si yılda dört adet ceket aldıkları görülmektedir. Katılımcıların çoğunluğunun yılda 3 veya 4 ceket aldıkları belirlenmiştir. Tablo 2’de de görüldüğü gibi araştırmaya katılanların bankacı, öğretmen ve resmi kurumlarda çalışanların çoğunlukta olması ve bu meslek gruplarındaki kişilerin ceketi çok kullanması nedeniyle yılda 3-4 ceket aldıkları tespit edilmiştir.

kullanim-suresi

Haftada Ceket Kullanılan Gün Sayısı

 

Yukarıdaki ankette incelendiğinde üç denemede de katılımcıların çoğunluğu hafta içi her gün ceket kullandıklarını belirtmişlerdir. Yukarıda görüldüğü gibi katılımcıların büyük çoğunluğunu bankacı, öğretmen ve resmi kurumlarda çalışanların oluşturması nedeniyle katılımcılar hafta içi her gün ceket kullanmaktadırlar. Katılımcıların hafta içi hergün ceket kullanmaları tablo 4’de görüldüğü gibi yılda 3 ya da 4 ceket satın almalarını gerektirmektedir. Katılımcılar, hafta içi her gün kullandıkları giysi ürünü olan ceketin tablo 3’te belirtildiği gibi vücuda uygun, rahat, kaliteli, tarza uygun, işlevsel ve uygun fiyatlı olmasını talep etmektedirler.

tercih-edilen-ceket-ozellikleri

Tercih Edilen Ceket Özellikleri

Tercih edilen genel ceket özellikleri incelendiğinde ilk göze çarpan özellikler yırtmaç, kapama, ve renk olarak düşünüldüğünden bu özelliklere Tablo 6’da yer verilmiştir.
Tablo 6 incelendiğinde erkeklerin, ceketin yırtmaç özelliğinde en çok tek yırtmaçlı modelleri, ön kapama özelliklerinden en çok iki düğme ve renk olarak en çok siyahın daha sonrada füme renginin tercih edildiği görülmektedir. Günümüz erkek giyim modası incelendiğinde tek yırtmaçlı ve iki düğmeli ceketlerin yoğunlukta olduğu görülmektedir. Yırtmaç, kullanım esnasında, oturup kalkma ve pantolon ceplerini kullanmada rahatlık sağlaması açısından tercih edilmektedir. Kullanım esnasında öndeki düğmelerden sadece altta olan düğmenin kapatıldığı gözlenmiştir.
Ceket model özellikleri tablosundaki bulgular incelendiğinde, erkeklerin bayanlar kadar olmasa da modaya önem verdikleri ve ceket model özelliklerine dikkat ettikleri görülmektedir. Erkek giyiminde ceket, gömlek üzerine giyildiği için boyutu, kalınlığı ve omuz vatkaları bakımından kişinin aslında daha büyük görünmesine rağmen profesyonellik, güç, ün gibi özellikler sağlaması ve kas eksikliği ya da göbek gibi kusurları örtmesinden dolayı daha çok tercih edilen bir giysi türü olduğu düşünülmektedir. Yuet See Monica Owyong(2009)’un araştırmasında takım elbisenin kişisel yetkinlik ve verimlilik göstergesi olduğu belirlenmiştir. Rudd ve Lennon(2000)’un araştırmasında ise giysinin, vücut kusurlarını gizleme stratejisi olarak görüldüğü belirlenmiştir. Bu araştırmalar birlikte değerlendirildiğinde erkeklerin giysi modasını takip ettikleri, giysi türünden biri olan ceketin model özelliklerine dikkat ettikleri, vücut kusurlarını gizleyerek, güç, profesyonellik ve verimlilik göstergesi olarak klasik ceketi kullandıkları görülmektedir.

Tailor chalks unfinished jacket shoulder

Özel Dikim Ceket

Klasik ceketin rengine ilişkin bulgular incelendiğinde; üç denemede de katılımcıların çoğunluğunun öncelikle siyah daha sonra füme ve daha sonra da lacivert renginin tercih edildiği tespit edilmiştir. Yuet See Monica Owyong’un araştırmasında takım elbiselerde kullanılan koyu renklerin kişinin toplum içinde daha üstün olduğu ve bazı vücut özelliklerini gizlediği belirtilmiştir. Davidoff’un araştırmasında da rengin insan beyninde nesnelerden bağımsız olarak, algılanmadığı, üreticiler için tüketicilerin en sevdiği rengi bilinmesinden daha çok tüketicilerin farklı ürün kategorileri için farklı renk tercihleri olduğunun bilinmesinin önemli olduğu belirtilmiştir. Pantone tarafından yürütülen bir çalışmada da giyimde en fazla sevilen renkler olan mavi, kırmızı ve siyah olduğu, şık ortamlar için en fazla giyilen rengin ise siyah olduğu belirlenmiştir. Bu araştırmalar değerlendirildiğinde giysilerde, özellikle de klasik giysilerde siyah rengin tercih edildiği görülmektedir.

Erkeklerin ceket seçimini etkileyen faktörlerin detaylı incelemesi için dökümanızı buradan inceleyebilirsiniz.