All Posts in Kultur

29 Ocak 2018 - No Comments!

Gumball 3000 Rallisi Nedir, Nerelerde Gerçekleştirilir?

Gumball 3000 New York

Gumball 3000 Nedir, Nasıl Katılınır?

Geçmiş Gumball 3000'ler ve Rotaları

Gumball 3000'den Renkli Kareler

2007 Gumball 3000 Trajedisi

Gumball 3000 Nedir?

İngiliz tasarımcı ve ralli sürücüsü Maximillion Cooper tarafından ilk defa 1999 yılında düzenlenmiş olan Gumball 3000 Rallisi adını 1976 yapımı "The Gumball Rally"  filminden almış. İngiltere bazlı olan ve 1999 yılından beri her sene düzenli olarak gerçekleştirilen Gumball'un katılımcıları ise dünyanın çeşitli yerlerinden gelen varlıklı iş adamları, ünlü aktörler, sanatçılar ve onların sahip oldukları egzotik otomobillerden oluşuyor. Read more

30 Kasım 2017 - No Comments!

Uzakdoğu Sanatı ve Japonizm

Uzakdoğu Sanatları

 Konu Başlıkları

Uzakdoğu Sanatı Nedir ve Tarihi

Japonizm ve Japon Sanatı Nedir

Uzakdoğu Sanatının 20. Yüzyıla Kadar Gelişimi

   “Gelenek” kelimesi sözlükte; “bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar” biçiminde tanımlanmaktadır. Bu bağlamda, üretilen geleneksel sanatlar ise ait oldukları topluluğun kendilerini, yaşam biçimleri ve özellikle de inançları doğrultusunda ortaya koydukları üretimleri kapsamaktadır. Geleneksel Uzakdoğu sanatını anlayabilmek için de ilk bakılması gereken yer toplumların inançları ve mitleridir. Toplumun temel taşını oluşturan bu unsurlar geleneksel sanatları oluşturan temel öğelerdir. Bu olgular birbirinden ayrılmaz bir bütündürler.

“Çin’de resim, bütün öteki sanat dalları üzerinde üst düzeyde bir yer tutar. Gizemli inanış, gerçek amacını onda bulur: Zira bir Çinlinin gözünde, resim sanatı, herşeyden önce evrenin gizini dışa vuran bir özellik taşır. Şiir sanatının yanında, Çin kültürünün bir başka zirvesidir resim. Ortaya çıkardığı ilk espas duygusuyla, durmaksızın dışa vurduğu yaşama ilişkin esinlerle, daha elverişli görünür bu amaca. Salt yaratımın görünümlerini betimlemekle kalmaz, aynı Yaratım’ın “soylu davranışlar” ına da katılır. Dinsel akımların ve bütün Budist geleneklerin dışında resim, tek başına kutsal bir pratik anlamı taşımaktaydı.” (Cheng, 2006, s.13)

Read more

27 Kasım 2017 - No Comments!

Bilinçaltı, Hipnoz ve Subliminal Mesaj Teknikleri

SubliminalKonu Başlıkları

Bilinçaltı ve Hipnoz

Hipnoz Tarihi ve Çıkışı

Bilinçaltı Mesajların Algılanmasını Etkileyen Faktörler

Subliminal Beyin Kontrolu Yöntemleri

Bilinçaltı Telkin Verme Uygulamalarının Tarihçesi

Subliminal Mesaj Deneyleri

Bilinçaltı ve Hipnoz

Hipnoz, insanlarda ilgi uyandıran ve her zaman gizemini koruyan bir alandır. Hipnozun ilk kez bir iyileştirme aracı bakımından kullanılması Hititlere kadar gider. Hititler uyku tapınaklarında iyileşmeyi sağlayan hipnotik tetkikler kullanırdı. Hipnoz ’un günümüzde kullanılan tanımıyla, o çağlarda kullanılan tanımı aynı değildir ve hipnoz; ismini henüz kazanmamıştı. O dönemde Hititler, Yunanlılar, Asurlular gibi medeniyetlerin birbirine yakın iyileştirme teknikleri bulunuyordu. O dönemde iyileştirme aracı olarak, olağanüstü kuvveti olan, büyücü ya da din adamı kisvesinde hipnoz yapılırdı. Hipnoz uzun süre bu anlamda kullanılmış ve günümüze kadar ulaşmıştır. Hipnoz, zihnin bilinçli kısmını atlatarak bilinçaltına ulaşmanın bir yöntemidir. Bilinçaltındaki zarar veren inançların değiştirilmesinde veya yeni inançlar oluşturulmasında kullanılan olağanüstü bir güçtür.

 

Read more

20 Kasım 2017 - No Comments!

Kitle İletişim Araçları, İletişim ve Teknoloji

İletişim

Konu Başlıkları

İletişim Nedir                  Telgraf                  Telefon                  Gazete

İletişim ve Teknoloji İlişkisi       Radyo                   Televizyon             Bilgisayar

İletişim Nedir

Bilgi, duygu ve düşüncelerin ses, hareket, işaret ve benzeri sembollerle kaynaktan, hedefe aktarılması şeklinde tanımlayabileceğimiz iletişim; insanın var oluşuyla birlikte varlığını devam ettirebilmesi için ortaya çıkan bir gereksinimdir ve bu gereksinim bakanlık tarafından kontrol edilir, geliştirilir.

İletişim sürecinde mesaj iletimi kişiden kişiye, kişiden gruba ve gruptan gruba olabileceği gibi gruptan kişiye doğru da olabilir. Dursun’a göre ise iletişim sözcüğü kökeni itibariyle iki kişi arasındaki mesaj alışverişinden daha çok, toplumsal nitelikli bir paylaşımı ifade etmektedir. Bir başka deyişle iletişim, toplumsal bir eylemdir ve Zıllıoğlu’nun belirttiği gibi “İletişim toplumsal yaşamı olanaklı kılar, bu nedenle toplumsal yaşamın temelidir.” Diğer yandan, kişinin varlığını devam ettirebilmesi ve toplumsal yaşam içindeki ilişkilerin devamlılığının sağlanabilmesi açısından iletişim kurabilme yeteneği büyük önem taşır ve iletişim kuramayan birey topluma entegre olma noktasında sıkıntılar yaşayabilir.

“Konuşma sanatını bilen adam düşündüklerinin hepsini söylemez. Fakat söylediklerini düşünür de söyler.” Aristotales

Read more

css.php

Hey there!

Forgot password?

Forgot your password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Close
of

Processing files…