All Posts in Kultur

25 Ekim 2018 - No Comments!

Tüketici Satın Alma Yaparken Nelere Dikkat Ediyor?

Tüketici Nedir?

İlk çağlardan bugüne insan yaşamı üretim ve tüketim üzerine kurulmuştur. İnsanoğlu tüm hayatı boyunca hem maddi hem manevi olan ihtiyaçlarını gidermek durumundadır. İnsanlar, içinde bulundukları fiziki ve ruhi şartlara bağlı olarak oluşan farklı ihtiyaçlarını
gidermek için farklı çabalar göstermektedir. Doğal kaynaklardan başlayan tüketim eylemi ihtiyaçlara paralel olarak çeşitlenmiş ve üretim araçlarının da gelişmesi ile oluşan mal ve hizmetler nitelik ve nicelik olarak çoğalmıştır. Read more

22 Ekim 2018 - No Comments!

Türkiye’de Spor Sponsorluğu ve En Başarılı Sponsorluk Çalışmaları

Spor sponsorluğu Türkiye'de 1966 yılında Eczacıbaşı Holding’in Eczacıbaşı Spor Kulübü’nü kurmasıyla başlamıştır. Eczacıbaşı Holding, bir yandan sporun ve sporcuların standartlarını yükseltmeyi amaçlarken diğer yandan Eczacıbaşı imajını da geliştirerek bu alanda öncü olmuştur. İlk spor sponsorlarından birisi de Efes Pilsen’dir. Ülke sporunun gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla 1976 yılında Efes Pilsen Spor Kulübü’nü kurmuş ve kulüp, basketbol alanında birçok başarı elde etmiştir.

Read more

22 Ekim 2018 - No Comments!

Sponsorluk Çalışmalarının Önemi ve Sponsorluk Türleri

Günümüzde işletmeler marka imajı oluşturmak ve müşteriler üzerinde olumlu bir algı ve duyarlılık yaratmak için sponsorluk faaliyetlerini sıklıkla kullanmaktadır. Yaşanan rekabet, işletmeleri farklı süreçler içerisine sürüklemekte, rekabet ile başa çıkabilmek ve çeşitli menfaatler elde etmek amacıyla işletmeler sponsorluk faaliyetlerine yönelmektedirler. Tarihte, çeşitli dönemlerde zenginlerin ve asillerin, desteklemek amacıyla sanatçıları himayeleri altına aldıkları gözlemlenmektedir. Read more

16 Ekim 2018 - No Comments!

Pazarlama İletişiminin Unsurları ve Önemi

Pazarlama İletişimi bileşenlerinin sıralamasına ilişkin literatürde farklı görüşler yer almaktadır. Bazı uzmanlar, ürün ve ambalaj, dağıtım ve pazarlama iletişimi ve fiyatın iletişim boyutunu ele aldıkları çalışmalarında, tutundurma karmasını reklam, halkla ilişkiler ve duyurum, kişisel satış ve satış tutundurma olarak sıralarken diğer pazarlama iletişimi unsurlarının ise doğrudan pazarlama, internette pazarlama, sponsorluk, marka yönetimi ve marka yerleştirme, amaca yönelik pazarlama ve son olarak ticari fuarlar ve sergiler olduğunu ifade etmişlerdir. Read more

css.php

Hey there!

Forgot password?

Forgot your password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Close
of

Processing files…