All Posts in Moda

28 Eylül 2018 - No Comments!

E-Ticarette Tüketici Davranışları ve Satışı Etkileyen Faktörler

Tüketici Davranışı

Günümüzde tüketim, fizyolojik ihtiyaçları tatmin etme sürecinden çok psikolojik tatmini, çevre ve dış dünya ile kurulan iletişimin temelini oluşturan bir iletişim aracına dönüşmüştür. İnsanların artık sadece soğuktan korunmak ve örtünmek için giyinmediği veya sadece karınlarını doyurmak için yemek yemediği açıktır. Tüketiciler bu ürünleri ve hizmetleri tüketirken dile getirmedikleri istek, arzu ve hayallerini gerçekleştirmeye, dünyaya kim oldukları ve kim olmak istedikleri hakkında mesaj vermeye, etrafındakilere sıradan olmadıkları, çok özel ve farklı olduklarını göstermeye çalışmaktadırlar. Tüketimin öğesi olan ürünler ve hizmetler bazı insanlar için ihtiyaçlarını gideren sıradan unsurlar iken bazı insanlar için de onların kişiliklerini tamamlayan önemli birer unsurdur. Read more

28 Eylül 2018 - No Comments!

Online Ortamda Tüketici Satın Almaya Nasıl Karar Verir?

Daha güçlü olmak isteyen işletmeler; öğrenme, seçme, kullanma ve ürünün elden çıkartılmasıyla ilgili tüm deneyimleri içeren tüketici satın alma karar sürecini tümüyle anlamak zorundadırlar. Temel olarak tüketici satın alma karar süreci beş aşamadan oluşmaktadır bu aşamalar şekil 2.6.’da gösterilmektedir.

Şekil 2.6. Ailenin tüketim davranışı ve pazarlama stratejisi Kaynak: Mucuk, 2007: 79.

Şekil 2.6 ile betimlenen tüketici satın alma karar süreci tümüyle yeni satın almalarla ilgili güzel bir referans noktası sunmasına rağmen tüketici her zaman bütün aşamaları kullanmaz, bazı aşamaları atlar veya bazı aşamalardan sonra geri döner. Örneğin her zaman kullandığı dış macununu satın alan bir tüketici ihtiyaç aşamasından sonra doğrudan satın alma aşamasına geçmeyi tercih etmektedir. Read more

26 Eylül 2018 - No Comments!

Elektronik Ticarette Ödeme Yöntemleri, Dünyada ve Türkiye’de E-Ticaret

Elektronik Ticarette Ödeme Yöntemleri

İş parayı teslim etmeye geldiğinde e-ticaret dünyasında güven ve kabul, geleneksel ticarete nazaran daha da önem kazanmaktadır. Geleneksel ticarette müşteri ürünü görür, inceler ve ödemeyi nakit ya da kredi kartı ile yapar. E-ticaret dünyasında ise çoğu durumda müşteri işlem ve ödeme elektronik olarak gerçekleşirken fiziki ürünü göremez. Elektronik ödeme sistemleri (EPS) müşterilere mal ve hizmetleri online olarak alabilmelerine imkan veren entegre donanım ve yazılım sistemleridir. Temel amaçları verimi artırmak, güvenliği güçlendirmek ve müşterilere kullanım kolaylığı sağlamaktır.

Read more

28 Aralık 2017 - No Comments!

Ağaç Baskı Sanatı, Tarihi ve Türk Yazmacılık Sanatı

Ağaç Baskı Sanatı

Özgün Ağaç Baskının Tanımı

Özgün Ağaç Baskının Tarihçesi

Özgün Ağaç Baskının Kullanım Alanları

Özgün Ağaç Baskı Sanatlarında Uygulama ve İşlem Basamakları

Geleneksel Türk Yazmacılık Ağaç Baskı Sanatı

Geleneksel Türk Yazmacılık Sanatı Tarihçesi

Geleneksel Türk Yazmacılık Sanatı Kullanım Alanları

Geleneksel Ağaç Baskı Sanatlarında Uygulama ve İşlem Basamakları

Özgün Ağaç Baskının Tanımı

“Baskı resim; görselleştirilmek istenen duygu ve düşüncenin, kalıp yöntemi ile başka bir yüzeye aktarılmak üzere, birden fazla baskının (kopyasının) elde edilmesi prensibine dayanır”.

Diğer bir deyişle baskı herhangi bir şeklin, yazının, resmin baskı tekniklerinden yararlanılarak istenilen biçim ve sayıda, farklı bir yüzeye aktarılarak kopyasının alınması anlamındadır.

“Çoğaltım esasına dayanan bu sanat alanının önemli ve belirleyici özelliği; aktarılmak istenen görselin hangi aşamalardan geçtiği, kaç adet baskı elde edildiği ve bütün baskı aşamalarını yöneten tasarımcının sanatçı kimliğidir”.

Read more

css.php

Hey there!

Forgot password?

Forgot your password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Close
of

Processing files…