All Posts in Sanat

30 Kasım 2017 - No Comments!

Uzakdoğu Sanatı ve Japonizm

Uzakdoğu Sanatları

 Konu Başlıkları

Uzakdoğu Sanatı Nedir ve Tarihi

Japonizm ve Japon Sanatı Nedir

Uzakdoğu Sanatının 20. Yüzyıla Kadar Gelişimi

   “Gelenek” kelimesi sözlükte; “bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar” biçiminde tanımlanmaktadır. Bu bağlamda, üretilen geleneksel sanatlar ise ait oldukları topluluğun kendilerini, yaşam biçimleri ve özellikle de inançları doğrultusunda ortaya koydukları üretimleri kapsamaktadır. Geleneksel Uzakdoğu sanatını anlayabilmek için de ilk bakılması gereken yer toplumların inançları ve mitleridir. Toplumun temel taşını oluşturan bu unsurlar geleneksel sanatları oluşturan temel öğelerdir. Bu olgular birbirinden ayrılmaz bir bütündürler.

“Çin’de resim, bütün öteki sanat dalları üzerinde üst düzeyde bir yer tutar. Gizemli inanış, gerçek amacını onda bulur: Zira bir Çinlinin gözünde, resim sanatı, herşeyden önce evrenin gizini dışa vuran bir özellik taşır. Şiir sanatının yanında, Çin kültürünün bir başka zirvesidir resim. Ortaya çıkardığı ilk espas duygusuyla, durmaksızın dışa vurduğu yaşama ilişkin esinlerle, daha elverişli görünür bu amaca. Salt yaratımın görünümlerini betimlemekle kalmaz, aynı Yaratım’ın “soylu davranışlar” ına da katılır. Dinsel akımların ve bütün Budist geleneklerin dışında resim, tek başına kutsal bir pratik anlamı taşımaktaydı.” (Cheng, 2006, s.13)

Read more

10 Aralık 2016 - No Comments!

Osmanalı İmparatorluğu ve Osmanlıda Sanat

osmanlida-sanat

On dokuzuncu yüzyılın başlarında kurulduğu dönemde Osmanlı devleti, Selçuklu sultanının Anadolu'da parçalanması ve daha sonra Moğol egemenliğinin istikrarsızlığının bir sonucu olarak ortaya çıkan küçük beyliklerden biriydi. İslam dünyasının sınırları üzerinde bulunan gelişmekte olan devlet, Anadolu ve Balkanlar'daki eski Bizans topraklarını yavaş yavaş almayı başardı. 1453'te, bu genişim Doğu Hıristiyanlığının büyük başkenti olan Konstatin (İstanbul)'un Osmanlı tarafından alınmasıyla devam etti. Memluk İmparatorluğu'nun 1517'de fethedilmesiyle, Osmanlılar İslam dünyasındaki en güçlü devlet konumuna geldi. On altıncı yüzyılın ortalarında, Orta Avrupa'dan Hint Okyanusuna uzanan bölgede askeri başarıların devam etmesi, Osmanlı'ya bir dünya gücü statüsü vermiştir. Read more

16 Ekim 2016 - No Comments!

Cumhuriyet Dönemi İlk Ressam Grupları

cumhuriyet-donemi-ressam-gryplari

Cumhuriyet öncesi hor görülen sanat, cumhuriyetin ilanı ile birlikte ileri düzeyde çözüm arayışına girer. Sanayi-i Nefise Mektebi’nin müdürlüğüne ressam Namık İsmail getirilir. 1933 yılında yazdığı bir raporda, sanat ve kültürün ulusal bir nitelik içinde evrensel boyutlara ulaşması gerektiğini anlatır. Bu rapora göre sanatçılara iş bulunmalı, devletin sanat işlerini yabancılara değil, Türk sanatçılara yaptırılmalıdır. Türk devrimlerini topluma yayılması için kentte yapılan sanat çalışmalarını ve eserlerini yurdun her köşesine götürerek resim ve heykel zevki topluma aşılanmalıdır. Resmi bina ve gemilere sanat eserleri konma zorunluluğu getirilmelidir. Milli Mücadele dönemini anlatan tabloların röprodüksiyonlarını okullara, askeri kışlalara, köylere dağıtmak üzere ressamlara yaptırılmalıdır. Sanatçılarda sosyal güvenlik haklarına kavuşturulmalıdır. Read more

12 Ekim 2016 - No Comments!

Osmanlıda Ehli Hiref Teşkilâtı

ehli-hiref

Arapça bir kelime olan Ehl-i Hiref kelimesi “ehl” ve “hiref ” sözcüklerinin birleşiminden oluşmuştur. Ehil: mâlik, sakin, muktedir, Hiref ise: hırfet kelimesinin çoğulu olup sanat manasına gelmektedir. Erbab-ı hırfet; sanatkârân esnaf, yani sanat erbabı demektir. Ehl-i Hiref ise yine bu kabilden sanat erbabını ifade etmek için kullanılmaktadır. Read more

css.php

Hey there!

Forgot password?

Forgot your password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Close
of

Processing files…