Minimalizm nedir? Minimalizm sözcük anlamı, Fransızca kökenli “minimum” sözcüğünden türemiştir. Minimum, sözlük anlamı “ Bir şey için gerekli en az veya en küçük miktar (derece, nicelik)” olarak tanımlanırken, matematikteki ifadesi de, “değişken niceliğin inebildiği en alt basamak, asgari, minimal” şeklinde tanımlanmıştır (TDK, 2005, s. 1399).

apple-mouse-minimalizm

Minimalizm içerik olarak sade, sadeleştirmek, yalın, yalınlık ve indirgemek kavramları ile bir bütündür. Bu kavramların tanımları ise şöyledir; “sade” sözcüğü Farsça kökenli olup sözcük anlamı “süsü, gösterişi olmayan yalın, gösterişsiz” olmaktır. Sadeleştirmek ise; yalın bir duruma getirmek, yalınlaştırmaktır. Yalın; anlamıyla az denecek bir miktara indirmek, gösterişsiz, süssüz, sade. Yalınlık; yalın olma durumu, birleşik veya karmaşık olmama durumu, sadelik. Bir diğer kavram “indirgemek” ise, “Daha kolay ve yalın duruma getirmek” eylemi olup matematik tanımı ise, “Bir işlemi daha kısa veya daha yalın bir biçime sokmak, icra etmek” biçimindedir.

minimalizm

Antmen’in belirttiği gibi “minimalizm, güncel endüstriyel malzeme/yöntem kullanımının yanı sıra ilişkisel olmayan bir kompozisyon anlayışını, tüm fazlalıklardan ‘arındırılmış’ bir biçimsel sadeliği ve birimsel öğelerin tekrarını içerir”.

Minimalizm

Minimalizm

Günümüzde geçerliliğini ve cazibesini koruyan Minimalizm genel olarak, eserin içeriğinden çok biçimiyle taşıdığı öznel bir fikri veya mesajı, minimum sayıda renk, değer, biçim, çizgi, doku ve malzemeye indirgeyerek hazır nesneyi olduğu gibi var olan biçimi ile kullanma prensibiyle üretilmiş, geometrik şekil ya da biçimlerin basit ve sade olarak bir araya getirildiği ritmik eserlerin bütünüdür ifadesiyle özetlenebilir.

Minimalizm bir felsefedir. Hayatındaki gereksiz şeylerden arınarak odaklanmanın gücüne inanılır. Bir şeyleri sadeleştirmek zordur fakat karışık halde bulmamız genellikle karşılaştığımız olaylardır.

Jenny Mustard'ın minimalizm hakkında vlog yorumu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Genel olarak minimalizm, birbirine benzer endüstriyel malzemeleri makine benzeri bir duyarlılıkla dizmekte, değişime uğramayan gerçek malzemeleri, gerçek mekâna yerleştirilen yapıtları belirtmiştir.