muzik-tedavi

Müzik sözcüğü asıl köken olan eski Grekçe'deki ( Eski Yunanca'daki)  "mousike tekhne" (musiki tehni) teriminden gelir.

‟Terapi ise Yunan kökenli bir kelimedir. Bir hastalığı yenecek etmenleri ve bu etmenlerin kullanılma yöntemlerini bularak hastanın sıkıntılarını gidermek demektir‟(TDK).

Müzik Terapi ise hastaların sıkıntılı süreçlerinde müziğin tedavi edici bir araç olarak kullanılmasıdır.

Müzikal seslerin ve melodilerin fizyolojik ve psikolojik etkilerini çeşitli ruhsal bozukluklara göre ayarlamak suretiyle, düzenli bir yöntem altında yapılan tedavi şekline "Müzikle tedavi'' denilmektedir .

Müziğin tedavi amaçlı kullanılması da eski çağlara dayanmaktadır. Ruhsal ve fiziksel alanda birçok hastalığın tedavisi sürecinde kullanılan müzik, farklı uygulanış yöntemleriyle karşımıza çıkmaktadır.

Müziğin vücuttaki harmoninin bozulduğu durumlarda en etkili deva olduğunu belirten Pisagor,  müzikle hastalık tedavisinin ilk bilimsel kurucularındandır.

Müzik terapisi, dünyanın farklı yerlerindeki farklı yönelimli birçok profesyonel tarafından tanımlanmıştır. Müziğin değişik biçimlerinin tek bir tanımda birleştirilmesi oldukça zor görünmektedir. Ancak bunların çoğu, müziğin terapötik süreçteki belirleyici özelliği konusu başta olmak üzere bazı temel ilkelerde birleşmektedir. Covington ve Crosby'nin belirttiğine göre, Schulbert müzik terapisini, davranışlar, duygular ve fizyolojik değişiklikler oluşturmada farklı müziklerin kullanılmasıyla ilgili bir davranış bilimi olarak tanımlarken; Munro ise yetersizlik ya da bir hastalığın tedavisi sırasında kişilerin fizyolojik, ruhsal ve duygusal olarak bütünleşmelerine yardım etmede müziğin kullanılması olarak tanımlamaktadır .

muzik-nota

Evrensel bir boyuta sahip olan ve Dünya'da ortak dil olarak kabul edilen müziğin, insanların duygu ve düşüncelerine etki ettiği ve buna bağlı olarak bireylerin sakinleşmesinde ve rahatlamasında kullanıldığı bilinmektedir. Birçok hastalığın ilerlemesine etken olan stres ve kaygı durumu müzik ile kontrol altına alınabilmekte ve farklı hastalıkların tedavilerinde çeşitli biçimlerde kullanılabilmektedir.

Müzik  Tedavi Edici Özelliği

Müzik insan yaşamının her döneminde var olan bir kavramdır ve insan üzerindeki etkisinin çok yönlü olması, tedavide de kullanılmasına neden olmuştur. Aslında müziğin kendisi tedavi edici değildir. Ancak acı çeken, ağrı - stresi olan, yardım isteyen ve müzik aracılığı ile kendini ifade yolu bulan hasta için kullanıldığında tedavi edici özellik gösterir.

Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan Müziğin, beyin, ruhsal gelişim, zeka ve konsantrasyon gibi birçok etmene sağlamış olduğu olumlu etkiler bilinmektedir. Bunların yanı sıra yapılan birçok araştırma müziğin, insan sağlığı üzerindeki etkilerini ve önemini açıkça ortaya koymaktadır. Müzikle tedavi, günümüzdeki adı ile Müzik Terapi yöntemi, yüzyıllardır süre gelen bir alternatif tedavi yöntemi olarak bilinmekte ve farklı toplum ve kültürlerde çeşitli şekillerde uygulanmaktadır. Birçok hastalığın tedavisi sırasında uygulanan Müzik Terapi yönteminin, bireylerin tıbbi açıdan sağlık durumları üzerindeki olumlu etkilerinin yanı sıra, sosyal ve psikolojik durumları üzerinde iyileştirici etkilerinin de bulunduğu bilinmektedir.

Müzik Terapi bireylere yalnızca müzik dinletilmesi demek değildir. Hastaların doğrudan bir müziksel aktivitenin içinde olması, bireylerin hastalık sürecini psikolojik ve sosyal anlamda daha olumlu geçirebilmesine olanak sağlamaktadır.

Hastaların doğrudan müzikle iç içe olması ve kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayacak bir ortamda bulunuyor olmaları, tedavi sürecinde oluşabilecek olumsuz durumları azaltarak, hastalardaki yıpranma durumunu en aza indirgemektedir.

Aslında müziğin iyileştirici bir güce sahip olduğu görüşü eski çağlara dayanmaktadır. Birçok kaynak incelendiğinde görebiliriz ki müzikle tedavi daha önceden de kullanılmakta ve çeşitli şekillerde uygulanmaktaydı.Müzik Terapi yani müzikle tedavi yönteminin yeni bir oluşum olmamakla birlikte yüzyıllar öncesine dayanan bir geçmişi olduğu bilinmektedir.

Dilerseniz 15 Temmuz Destanı Senfonisi ile hain darbe girişimine karşı Türk Milleti'nin göstermiş olduğu kahramanca duruşu konu alan besteleri dinleyebilirsiniz.