osmanlida-sanat

On dokuzuncu yüzyılın başlarında kurulduğu dönemde Osmanlı devleti, Selçuklu sultanının Anadolu'da parçalanması ve daha sonra Moğol egemenliğinin istikrarsızlığının bir sonucu olarak ortaya çıkan küçük beyliklerden biriydi. İslam dünyasının sınırları üzerinde bulunan gelişmekte olan devlet, Anadolu ve Balkanlar'daki eski Bizans topraklarını yavaş yavaş almayı başardı. 1453'te, bu genişim Doğu Hıristiyanlığının büyük başkenti olan Konstatin (İstanbul)'un Osmanlı tarafından alınmasıyla devam etti. Memluk İmparatorluğu'nun 1517'de fethedilmesiyle, Osmanlılar İslam dünyasındaki en güçlü devlet konumuna geldi. On altıncı yüzyılın ortalarında, Orta Avrupa'dan Hint Okyanusuna uzanan bölgede askeri başarıların devam etmesi, Osmanlı'ya bir dünya gücü statüsü vermiştir.

Osmanlının Sanatsal Gelişimi

Osmanlının ilk yılları için sanat sanatsal gelişim çok ileri seviyelere çıktığı söylenemez. Osmanlının ilk dönemlerinde Memlük, Fars ve Bizans'ın sanatsal izlerini görüyoruz . Eski Bizans Konstantino polisinde yeni sermayenin kurulmasıyla önemli değişiklikler geldi. Fethinden sonra, büyük Bizans kilisesi Ayasofya, bir imparatorluk camisine dönüştürüldü ve Osmanlı mimarları için ilham kaynağı oldu. II. Mehmed (İstanbul'un fethinden sonra Fatih ünvanını elde etmiştir, 1444-46, 1451-81) kenti büyüyen dünya imparatorluğunun merkezi olarak görerek iddialı bir yeniden inşa programı başlattı. Dini, eğitimsel, sosyal ve ticari işlevleri birleştiren iki saray (eski ve yeni, sonradan Topkapı sarayları) yanı sıra cami kompleksi (Mehmediye, daha sonra Fatih kompleksi) inşa ettirdi. Bunun yanı sıra Batı Avrupa'daki gelişmelere de takip etti. Osmanlı, İran ve Avrupalı sanatçılar ve akademisyenler Fatih Sultan Mehmed 'in Sarayına akın etti ve onu zamanının en büyük Rönesans liderlerinden biri haline getirdi.

Osmanlı Devletinin zaman içerisinde Doğu'nun ve İslamın Önemli kentlerini ele geçirmesi sonucu Osmanlı mimarisi daha önce batıdan gelen sanatçıların yanında doğununda önde gelen sanatçılarının merkezi haline getirdi.

Otoriterlere göre "Altın Çağ" olarak kabul edilen Sulatan Süleyman'ın (halk tarafından "Kanuni " ya da "Kanun yapıcı" olarak bilinir) egemenliği coğrafi genişleme, ticaret ve ekonomik büyüme ile kültürel ve sanatsal etkinliklerle tanımlandı. Sultan Süleyman (1520-66 yaş) çağında Osmanlı sanat ve kültür zirvesine tanık oldu. Bu dönemin en önemli başarıları arasında, en ünlü İslam mimarlarından Mimar Sinan'ın (1539-1588) yaptırdığı cami ve dini kompleksler vardı. Osmanlı İmparatorluğu boyunca yüzlerce kamu binası tasarlanmış ve inşa edilmiş ve Osmanlı kültürünün yaygınlaştırılmasına katkıda bulunulmuştur. Süleyman'ın ölümünden sonraki dönemde mimari ve sanatsal faaliyet devam etmiştir.

Osmanlıda sanat on beşinci ve on altıncı yüzyıllar boyunca bütün sanatsal alanlarda; mimarlık, hat, el yazması, tekstil ve seramik konularında önemli gelişmeler yaşandı. İstanbul dışındaki çeşitli şehirleri de önemli sanatsal ve ticaret merkezleri olarak kabul edildi: İznik, seramik, ipek ve tekstil için Bursa, halı üretimi için Kahire ve ilim, kitap sanatları için Bağdat gibi şehirlerde gelişiyordu. On altı yüzyıl Osmanlı sanatsal geleneğinin mirası, yerel farklılıklara rağmen, Balkanlar'dan Kafkasya'ya, Cezayir'den Bağdat'a ve Kırım'dan Yemen'e kadar, hemisferik kubbeler, ince kurşun kalem gibi anıt gibi sanatsal yapılar görülüyordu.

www.metmuseum.org adresinden alıntılar içermektedir.Google translate yardımı ile çevrilmiştir.