16 Ekim 2018 - No Comments!

Pazarlama İletişiminin Unsurları ve Önemi

Pazarlama İletişimi bileşenlerinin sıralamasına ilişkin literatürde farklı görüşler yer almaktadır. Bazı uzmanlar, ürün ve ambalaj, dağıtım ve pazarlama iletişimi ve fiyatın iletişim boyutunu ele aldıkları çalışmalarında, tutundurma karmasını reklam, halkla ilişkiler ve duyurum, kişisel satış ve satış tutundurma olarak sıralarken diğer pazarlama iletişimi unsurlarının ise doğrudan pazarlama, internette pazarlama, sponsorluk, marka yönetimi ve marka yerleştirme, amaca yönelik pazarlama ve son olarak ticari fuarlar ve sergiler olduğunu ifade etmişlerdir. Read more

9 Ekim 2018 - No Comments!

Bütünleşik Pazarlama İletişimi Planlama Modelleri

Bütünleşik pazarlama iletişimine ait farklı modeller ortaya konulmaktadır. Bu
çalışmamızda ele aldığımız BPI modelleri aşağıdaki gibidir :

1. Colorado Üniversitesi BPI Modeli
2. Caywood’un Makro ve Mikro Boyuttaki İletişimlerin Bütünleştirilmesi Modeli
3. Sirgy’nin Sistem Yaklaşım Modeli
4. Anders Gronstedt’in İletişim Kalitesine Dayalı Örgütsel BPI Modeli
5. Moore ve Thorson’ un BPI Modeli
6. Schultz, Tannenbaum ve Lauterborn’ un BPI Planlama Modeli
7. Tom Duncan’ın Sıfır Bazlı BPI Planlama Modeli

Read more

2 Ekim 2018 - No Comments!

E-Ticarette Online Tüketici Davranışı Araştırma Model ve Teorileri

Geleneksel çevrimdışı tüketici davranışı ve tüketicileri eyleme götüren temel etmenler pazarlama, psikoloji ve ekonomi gibi farklı bakış açıları ve disiplinlerce oldukça yaygın biçimde çalışılmıştır. Ancak özellikle Internet ve e-ticaretin gelişimi, tüketicilerin hayatlarında, işlem yapma biçimlerinde ve karar verme süreçlerinde ciddi değişikliklere neden olmuştur. Online tüketiciler bilgisayarı kullanarak ve sanal ortamdan gerekli bilgiyi edinerek istediklerine ulaşabilmektedir. Bilgi teknolojileri online tüketici davranışını ve eylemlerindeki motivasyonu etkilemekte ve geleneksel tüketici davranışı ile online tüketici davranışı arasındaki farkı yaratmakta ve geleneksel çevrımdışı tüketici davranışına yeni bir bakış açısı getirmektedir. Read more

css.php

Hey there!

Forgot password?

Forgot your password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Close
of

Processing files…