15 Aralık 2017 - No Comments!

Dağcılık Nedir, Tanımı, Türleri, Tarihi, Riskleri ve Stresle Başa Çıkma

Dagcılık Sporu Nedir

Dağcılık Nedir

Dağcılığıın Tanımı

Dağcılığın Türleri

Dağcılık Sporunun Tarihsel Gelişimi

Dağcılıkta Temel Unsurlar

Dağcılıkta Tehlikeler ve Riskler

Stres-Spor ve Sporcu İlişkisi

Dağcılık tanımlamasına geçmeden önce dağcılık kavramı üzerinde konuşmakta yarar vardır. Dağcılık sadece belirlenmiş bir dağın doruğuna zirve tırmanışı yapmak ve bu esnada karşılaşılabilecek tüm doğal ve doğal olmayan kişi ya da kişilerden kaynaklı sorunlarla başa çıkmak ve tekrar geriye gelmek üzerine kurgulanmış bir spor branşı gibi gözükse de bu açılımın dışında da birçok faktörlerin gözden geçirilmesi gerekmektedir.

Ovalar seni aldatır; hayatın kolay olduğunu düşünmene yol açarlar! Dağlar seni asla aldatmaz; sana gerçekleri öğretirler! Dağlara git!

Read more

13 Aralık 2017 - No Comments!

Sporda Şiddet Sorunu, Nedenleri, Örnekleri ve Taraftarlık Kavramı

Sporda Şiddet

Spor Kavramı

Şiddet Kavramı

Şiddet, Çeşitleri ve Saldırganlığın Sebepleri

Taraftarlık Kavramı, Çeşitleri, Davranışları ve Şiddeti

Sporda Şiddet, Şiddetin Kaynağı, Şiddetin Nedenleri

Dünya’da ve Türkiye’de Yaşanan ve Tarihe Geçen Sporda Şiddet Olayları

Spor Kavramı

Spor, insanın, doğayla savaşırken kazandığı ana becerileri ve geliştirdiği araçlı-araçsız savaşım yöntemlerini, boş zamanlarındaki artışa bağlı olarak, tek tek ya da topluca, barışçı, biçimde ve benzetim yoluyla, oyun, oyalanma ve işten uzaklaşma için kullanmasına dayalı estetik, teknik, fizik, yarışmacı toplumsal bir süreçtir.

“Kariyerim boyunca 9000’den fazla başarısız atış yaptım, 300’den fazla oyun kaybettim, 26 kez oyun kazandıracak atışı ıskaladım. Çabaladıkça başarısız oldum, başarısız oldukça çabaladım. İşte başarımın sırrı!” - Micheal Jordan

 

Read more

11 Aralık 2017 - No Comments!

Üniversite Tanımı ve Üniversitelerin Tarihsel Gelişimi

Üniversite Tanımı ve Tarihi

Üniversite Tanımı, Görüşler ve Akademik Birimler

Üniversitelerin Tarihsel Gelişimi

Dünyada Üniversitelerin Gelişim Süreci

Üniversite Tanımı

“Üniversite sözcüğü, Latince universitas’tan (bütün, hep, hepsi) batı dillerine, Fransızca université’den (toplum bütününe açık, bütün bilgileri öğretildiği kurum) dilimize geçmiştir. Osmanlıca külliye (küll/bütün, genel’den) Arapça cami (toplayan, içeren) ile anlam benzerliği içerir. Latince universium (evren, bütün), universal (genel), universas (topluca) kelimelerinin türevi olan universitas sözcüğü, bağımsız tüzel kişiliğe sahip ve ortak çıkarları olan kişiler topluluğu (lonca) anlamına gelmektedir.” Günümüzde üniversitelerin tanımı ile ilgili en kabul gören görüş: üniversiteler, gerçekleri arayan, bilim üreten, bilim yayan, en üst düzeyde araştırma ve eğitimin yapıldığı, içeresinde fakülte, yüksekokul, enstitüleri ve araştırma merkezlerini barındıran, ödüllendirme, derecelendirme ve diploma verme yetkisine sahip olan kurumlardır.

 Eğer bir üniversiteden çıktıktan sonra öğrenilecek, daha çok şey olduğunu öğrenebilenler için, yüksek öğrenim yapmanın bir zararı yoktur  -  Van Loon

Read more

6 Aralık 2017 - No Comments!

Politika ve Konuşma Becerileri

Politika ve Konuşma

Politika, Ses ve Konuşma

Konuşmada Ses Eğitimi

Konuşurken Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar

Ses Sağlığı ve Bakımı

Politika, Ses ve Konuşma

İnsanlık tarihi boyunca ülke yönetiminde bulunan veya kitleleri ülke yönetimi konusunda yönlendiren kimselerin kullandığı en önemli araçlardan biri de sözdür. Sözün etkili ve verimli bir biçimde kullanılması çoğu zaman dünya siyasi tarihinin yönünü değiştirmiştir. Siyasilerin yaptıkları bu konuşmalar “political speech” olarak adlandırılmaktadır. Siyaset adamlarının konuşmalarını diğer konuşmalardan ayıran önemli bazı özellikler bulunmaktadır. Bu özelliklerin başında hiç kuşkusuz konuşmanın kitleler üzerinde etki yaparak onların tutum ve davranışını, siyasetçinin düşünceleri doğrultusunda değiştirmeleri gelmektedir. Bu siyaset adamının konuşmasının önemli unsurlarından biri olarak dikkati çekmektedir. İkincisi ise düşünce değişikliğine uğrayan kişinin aynı zamanda siyaset adamının istediği doğrultuda hareket etmeye karar vermesi ve bu kararını eyleme dökmesidir. Konuşmanın bilgi aktarma veya bilgi taşıma görevi burada diğer konuşmalardan farklı olarak ikinci derecede öneme sahip olmaktadır.

Read more

css.php

Hey there!

Forgot password?

Forgot your password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Close
of

Processing files…