28 Eylül 2018 - No Comments!

Online Ortamda Tüketici Satın Almaya Nasıl Karar Verir?

Daha güçlü olmak isteyen işletmeler; öğrenme, seçme, kullanma ve ürünün elden çıkartılmasıyla ilgili tüm deneyimleri içeren tüketici satın alma karar sürecini tümüyle anlamak zorundadırlar. Temel olarak tüketici satın alma karar süreci beş aşamadan oluşmaktadır bu aşamalar şekil 2.6.’da gösterilmektedir.

Şekil 2.6. Ailenin tüketim davranışı ve pazarlama stratejisi Kaynak: Mucuk, 2007: 79.

Şekil 2.6 ile betimlenen tüketici satın alma karar süreci tümüyle yeni satın almalarla ilgili güzel bir referans noktası sunmasına rağmen tüketici her zaman bütün aşamaları kullanmaz, bazı aşamaları atlar veya bazı aşamalardan sonra geri döner. Örneğin her zaman kullandığı dış macununu satın alan bir tüketici ihtiyaç aşamasından sonra doğrudan satın alma aşamasına geçmeyi tercih etmektedir. Read more

26 Eylül 2018 - No Comments!

Elektronik Ticarette Ödeme Yöntemleri, Dünyada ve Türkiye’de E-Ticaret

Elektronik Ticarette Ödeme Yöntemleri

İş parayı teslim etmeye geldiğinde e-ticaret dünyasında güven ve kabul, geleneksel ticarete nazaran daha da önem kazanmaktadır. Geleneksel ticarette müşteri ürünü görür, inceler ve ödemeyi nakit ya da kredi kartı ile yapar. E-ticaret dünyasında ise çoğu durumda müşteri işlem ve ödeme elektronik olarak gerçekleşirken fiziki ürünü göremez. Elektronik ödeme sistemleri (EPS) müşterilere mal ve hizmetleri online olarak alabilmelerine imkan veren entegre donanım ve yazılım sistemleridir. Temel amaçları verimi artırmak, güvenliği güçlendirmek ve müşterilere kullanım kolaylığı sağlamaktır.

Read more

26 Eylül 2018 - No Comments!

B2B, B2C ve C2C Elektronik Ticaret Nedir?

E-ticaret, kullanılan teknolojiler ve uygulamalar benzer olmasına rağmen taraflarına göre; işletmeler arasında, işletme-tüketici arasında, işletme-devlet arasında ve tüketici-devlet arasında olmak üzere ve aşağıdaki Çizelge 1.8.’de görüldüğü üzere dokuz farklı türü vardır. Read more

20 Eylül 2018 - No Comments!

Web ve İnternet Kullanımının Tarihsel Gelişimi ve İnternet Kullanım Oranları

Modern pazarlama anlayışının işletme dünyasının merkezine konumlandırdığı tüketicinin önemi, her geçen gün daha da artmaktadır. İşletmelerin, daha iyi ürün karması sunabilmeleri ve rekabet avantajı elde edebilmeleri; tüketici satın alma davranışı ve bu davranışa etki eden faktörleri iyi anlamaları ile mümkündür. Bu bağlamda tüketicilerin online ortamdaki alışveriş davranışını inceleyen ve davranışı etkileyen faktörleri açıklayan çeşitli psiko-sosyal model ve teoriler geliştirilmiştir. Tüketici karar verme süreci ve satın alma davranışını daha iyi açıklayabilecek modeller, yine mevcut modeller sentezlenerek ve/veya genişletilerek geliştirilmektedir. Read more

css.php

Hey there!

Forgot password?

Forgot your password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Close
of

Processing files…