sanat-sanatci

İnsanlar yıllardır sanat nedir? Sorusunun cevabının arayışı içerisine girmişler ancak tek bir noktada buluşan pek az insan bulunmaktadır. Genel olarak hayal aleminde bir şeylerin tasavvur edilerek, bu hayallere bir şekil verebilme yeteneğine sanat diyebiliriz. Tarih boyunca nelerin sanatın kapsamına girebileceği tartışılageldiği için bizler de bu konuda kesin yargılara vararak kesin sonuçları ifade edemiyoruz. Ancak görsel olarak bir şeylerin yaratılmasını sanat olarak adlandırıyoruz. Genelde görsel sanatları sanat olarak gören insanlara nazaran birçok sanat dalı bulunmaktadır. Heykeltıraşlık, müzik ve dans son derece ilgi çeken sanatlar arasında yer almaktadır.

 Sanatçı Kimdir? Nasıl Davranır?

Bir düşünceyi ya da bir görselliği en güzel şekliyle yansıtan veya ifade edebilen kişiye sanatçı diyoruz. Her yaratıcı düşünen insan sanatkâr mıdır diye sorulacak olursa buna cevap hayır olacaktır. Çünkü her yaratıcı düşünce sanat olmadığı gibi her yaratıcı düşünen de sanatçı değildir. Sanatçı olabilecek insanın görsel ya da işitsel olarak estetik öğeler üretebilmesi gerekmektedir. Üretemeyen insan sanatçı olamaz. Sanatkârlık eskiden doğuştan gelen bir yetenek gibi kabul edilse de günümüzde sonradan kendini geliştirerek çok yüksek sanatkârlık seviyesine gelebilen nadide insanlar olduğunu görüyoruz. Aslında yetenek işi olduğu kadar çok çalışma azmi gerektiren sanatkârlık kolay bir iş değildir.

Sanatkâr insanların en büyük özelliği toplumun on adım ilerisinde gidiyor olmalarıdır. Bir sanatçı daima toplumun yolunu aydınlatan bir ışık vazifesi görmelidir. İnsanları yanlış yönlendirerek değil tamamen doğru yönlendirerek onların hayatın kaynağını bulmalarını sağlamak zorundadır. Aksi halde sanatın işlevini yerine getirmiş sayılmaz. Haksızlıklar karşısında sağlam durabilen ve adalet savaşını zorbalıkla değil de kalemiyle veren kişidir gerçek sanatçılar.

Gerçekleri estetik öğelerle birleştirerek insanların zihnine kazıyan ve aydınlık çağların başlamasına destek olan kişilerdir. Bunu da bazen bir heykel bazen bir şiir bazen de bir beste ile yapabilirler. Çünkü her sanatkârın farklı bir anlatım gücü vardır. Hepsi farklı kaynaklardan beslenir. Ancak bu farklılıkları onların yollarının da farklı olduğunu göstermez. Onlar aynı özgürlük yolunda farklı adımlarla yürüyen birer özgürlük savaşçılarıdır.

 Sanat İçin Ortam Önemlidir

sanatci-sanat

Sanat için zaman da ortam da önemlidir. Çünkü sanat olgusu içinde bulunduğu toplum sayesinde şekillenir. Besin kaynağı toplum ve o toplumda yaşanılan olaylardır. Gerek Ortaçağda gerekse Yeniçağda farklı sanat dallarının doğduğunu görüyoruz. Bu da toplumların gelişmişlik düzeyiyle alakalı bir durumdur. Bir toplum ne kadar gelişme gösterirse sanatta kendine o kadar geniş bir gelişme ortamı sağlamış olur. En farklı ve sanat değeri yüksek eserler özgür toplumlarda ortaya çıkmıştır. Baskının hüküm sürdüğü toplumlarda sanatın gelişmesine müsaade etmezler. Çünkü düşünen ve yaratan özgür beyinlerin iktidarlarını yıkacağını ve toplumu aydınlatacaklarını bilirler. Bir sanatçı bazen tüm dünyayı değiştirebilecek güce sahiptir.

Yaptığı tek eserle sadece kendi ülkesinin vatandaşlarına değil tüm dünya insanlarına hitap edebilir. Üstelik aradaki dil, din ve ırk gibi ayrımları gözetmeden. Bu da tamamen sanatın gücünden kaynaklanmaktadır. Sanatkârlar toplumun önünde giden ve her seferinde toplumu bir adım öne taşıyan insandır. Ruhunda sanatı besleyen bir insanın duygularını anlatmak için sözcüklere ihtiyacı yoktur. Bazen fırça darbeleri ile ya da bir avuç çamurla da bunu çok güzel bir şekilde anlatabilir.

Bazen de her şeyi sözcüklere döker ancak bunu estetik bir şekilde yapar. Bir şair duygularını öyle bir şekilde anlatır ki onu gerçekten anlamak için satır aralarını okumanız gerekebilir. Bu da onların ayrıcalığıdır. Kolay kolay kendilerini ele vermeyi sevmezler.