abdullah

abdullah

36 posts

Osmanalı İmparatorluğu ve Osmanlıda Sanat

On dokuzuncu yüzyılın başlarında kurulduğu dönemde Osmanlı devleti, Selçuklu sultanının Anadolu'da parçalanması ve daha sonra Moğol egemenliğinin istikrarsızlığının bir sonucu olarak ortaya çıkan küçük beyliklerden biriydi. İslam dünyasının sınırları üzerinde bulunan gelişmekte olan devlet, Anadolu ve Balkanlar'daki eski Bizans topraklarını yavaş yavaş almayı başardı.

  • abdullah
    abdullah

Osmanlıda Kadın Dergileri

Osmanlı Devleti'nde Tanzimatla birlikte kurulmaya başlayan modern öğretim kurumlarından, daha ziyade, üst tabakaya mensup kadınlar yararlanabilmişlerdir. Bu okullarda yetişen kadınların, 19. yy. sonlarında, gazetelerde kadın sayfalarının yer almasını sağladıklarını ve hatta yalnızca kadınlar için yazarları da kadınlardan oluşan dergiler yayınlamaya başladıklarını görmekteyiz. Kadın dergileri,

  • abdullah
    abdullah