osman

osman

12 posts

Kitle İletişim Araçları, İletişim ve Teknoloji

Konu Başlıkları İletişim Nedir                  Telgraf                  Telefon                  Gazete İletişim ve Teknoloji İlişkisi       Radyo                   Televizyon             Bilgisayar İletişim Nedir Bilgi, duygu ve düşüncelerin ses, hareket, işaret ve benzeri sembollerle kaynaktan, hedefe aktarılması şeklinde tanımlayabileceğimiz iletişim; insanın var oluşuyla birlikte

  • osman
    osman

Kültür Nedir ? Kültür Özellikleri ve Kültür Çeşitleri

Konu Başlıkları Kültür Nedir                    Kültür Özgünlüğü                    Kültür Özellikleri Kültürün Çeşitleri           Kültür Değişimi ve Kültürleşme      Kültürel Farklılıklar Kültür Nedir Kültür kavramının geniş bir kullanım alanı vardır. E. Taylor, “İlkel Kültür” adlı eserinde insan davranış ve düşünce sistemlerinin

  • osman
    osman